pr & social media adviesbureau
ICT Media

Ondertekening Convenant Rijksoverheid en CIO Academy

De Rijksoverheid onderkent het belang van informatie- en communicatietechnologie voor de maatschappij. En daarmee tevens de noodzaak van professionalisering van de IT-verantwoordelijke Chief Information Officers (CIO's) en aankomend IT-management binnen publieke en private organisaties. Omdat cursussen, masterclasses en post-academisch onderwijs hieraan in belangrijke mate kunnen bijdragen, ondertekenden de Rijksoverheid en de Stichting CIO Academy op 20 januari 2011 een convenant.

‘For the record’
Directeur Bedrijfsvoering van het ministerie van Infrastructuur & Milieu Hans van der Stelt voorzag namens CIO Rijk Maarten Hillenaar het convenant van de Rijksoverheidshandtekening. Peter Hagedoorn deed hetzelfde als voorzitter van de Stichting CIO Academy; Hagedoorn is tevens e-skills Program Director EuroCIO.

Digitaal Bestuur Congres 2011

Plaats van handeling was het Digitaal Bestuur Congres 2011 op 20 januari jl. in Utrecht. Tijdens dit congres, geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ICT~Office en Kluwer, kwamen beleid en uitvoering, implementatie en beheer samen. Ruim 900 deelnemers betraden de ‘studio’s van de e-overheid’ en keken, luisterden en beleefden hét platform voor professionals op het gebied van de e-overheid. En of het nu ging om beleid, dienstverlening of goed werkgeverschap, de boodschap was duidelijk: de overheid levert een steeds beter product af en doet dat in partnerschap met het ICT~bedrijfsleven.

Vervolg
Het convenant is een vervolg op een eerder gesloten convenant tussen de Stichting CIO Academy, partijen aan de vraagzijde (verenigd binnen het CIO-platform) en IT-leveranciers (verenigd binnen ICT~Office). Door ondertekening van het convenant verklaarden de partners onder meer te zullen deelnemen aan het opleidingsprogramma dat mede op initiatief van de Stichting CIO Academy bij Universiteit Nyenrode en TopTech Delft van start is gegaan. De diverse modules beogen (aankomend) bestuurders van organisaties meer grip te laten krijgen op de mogelijkheden van IT en de aansluiting daarvan op de businessdoelstellingen. Ook onderkennen zij de noodzaak van een Europees-mondiale dimensie in het curriculum voor internationaal werkende organisaties.

Rijksacademie
Het belang van de Rijksoverheid bij de ondertekening van het convenant is het - gezamenlijk met de CIO Academy - bevorderen van de IT-professionalisering. Normering, certificering en registratie van opleidingen en professionals zijn daarbij de hoofddoelen. Ook wordt onderzocht of de Rijksacademie voor Bedrijfsvoering vanuit de CIO Academy kan worden gevoed. Het Rijk investeert onder andere door een bijdrage te leveren aan het zogeheten Quality Assurance Plan van de Stichting CIO Academy voor de certificering van opleidingen. Bovendien levert het Rijk input voor de ontwikkeling van een zogeheten Program Review Board. Vanuit dit orgaan worden kwaliteitsnormen geformuleerd waaraan (toekomstige) opleidingen moeten voldoen.

Belangrijke bijdrage
“Snelle ontwikkelingen in de informatietechnologie - zoals globalisering, regelgeving en steeds complexere en onderling afhankelijke ketensamenwerking - vragen steeds meer van de CIO”, aldus Peter Hagedoorn van de CIO Academy. “Het ontbreekt evenwel aan goede executive-opleidingen om de beroepsgroep afdoende op te leiden.”

Rijks-CIO Maarten Hillenaar: “Er is behoefte aan initiatieven die ertoe leiden dat opgeleide CIO’s zichzelf regelmatig bijscholen respectievelijk onderling vakinformatie uitwisselen. Bovendien is het belangrijk dat er een normering, certificering en registratie plaatsvindt van bekwame CIO’s. De stichting CIO Academy zal hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren.”

-------

Meer informatie over de inhoud en de aard van het opleidingsprogramma is te vinden op www.nyenrode.nl/mbabit en via mbabit@nyenrode.nl.

Voor meer informatie kunt u tevens contact opnemen met vertegenwoordiging van de Stichting CIO Academy. Het secretariaat is ondergebracht bij ICT Media BV en te bereiken op 073-6140070.

Voor uw vragen over het Rijksoverheidsaandeel van het Convenant CIO Academy kunt u terecht bij René Kiebert, programmamanager Professionalisering I-functie Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. René is te contacten via rene.kiebert@minbzk.nl en op (070) 426 9314.