pr & social media adviesbureau
SURF

SURFfoundation start nieuwe Special Interest Groups

Groene ICT en Duurzaamheid, Open Educational Resources en Digitaal Toetsen

Utrecht, 14 april 2011 - SURFfoundation heeft drie nieuwe Special Interest Groups (SIG's) opgericht, waarmee Nederlandse hogescholen en universiteiten gezamenlijk invulling geven aan ICT-innovatie in het hoger onderwijs. Deze expertisegroepen bestaan uit specialisten en belangstellenden van hogeronderwijsinstellingen in specifieke ICT-thema's. De drie nieuwste SIG's zijn Groene ICT en Duurzaamheid, Open Educational Resources en Digitaal Toetsen. SURFfoundation faciliteert deze menselijke netwerken van experts om kennisdeling over ICT-innovatie te versnellen.

De bekendmaking van de nieuwe Special Interest Groups valt in de 'De Week van ICT', waarmee ICT~Office breed en zichtbaar aandacht wil vragen voor het maatschappelijk en economisch belang van ICT. Dit sluit aan bij de inspanningen van SURFfoundation om de Nederlandse kenniseconomie te versterken.

Woensdag 20 april komen alle expertisegroepen bijeen tijdens de landelijke SIG Netwerkdag in de Jaarbeurs in Utrecht. Naast de drie nieuwe ICT-expertisenetwerken presenteren bestaande Special Interest Groups voor het hoger onderwijs zich ook op de netwerkdag. Deze richten zich op: video, gaming/virtuele werelden, portfolio, digitale toegankelijkheid, wiskundeaansluiting, digitale leer- en werkomgeving en digitale rechten. De SIG Netwerkdag is toegankelijk voor leden en niet-leden die een specifieke interesse delen.

Groene ICT en Duurzaamheid
De Special Interest Group Groene ICT en Duurzaamheid wil bijdragen aan het stimuleren en bevorderen van duurzaamheid van en door ICT in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering binnen hogescholen en universiteiten. Deze SIG doet dat allereerst door informatie, kennis en expertise te verzamelen en te delen. En in het verlengde daarvan: projecten en activiteiten te stimuleren, faciliteren en uit te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van ICT-energiebesparing. Het samenwerkingsverband verbindt deelnemers uit verschillende instellingen met elkaar, waardoor het een platform voor het hele hoger onderwijs kan zijn. Daarnaast ondersteunt de SIG Groene ICT en Duurzaamheid, de sector bij het behalen van de reductieafspraken waaraan het hoger onderwijs zich heeft gecommitteerd. Binnen dit expertisenetwerk zijn ook deelnemers uit roc’s en het bedrijfsleven actief.

Tijdens de landelijke SIG Netwerkdag op 20 april 2011 maakt de SIG Groene ICT en Duurzaamheid haar jaarplan bekend dat tot stand kwam in nauw overleg met de leden. Hans Gankema, afdelingshoofd Centrum voor IT bij de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de Special Interest Group: “ICT kan op twee manieren een bijdrage leveren aan verduurzaming: niet alleen door het vergroenen van de ICT zelf, maar ook door ICT toe te passen in het verduurzamen van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering bij universiteiten en hogescholen.”

Open Educational Resources
Een andere nieuw opgerichte expertisegroep houdt zich bezig met open leermaterialen in het hoger onderwijs. Open Educational Resources zijn voor iedereen toegankelijke online educatieve materialen, zoals weblectures en online cursussen. In de SIG Open Educational Resources werken experts uit het hoger onderwijs samen aan het vergroten van het begrip en het gebruik van open leermaterialen. Dit doen ze door inventarisaties uit te voeren naar bijvoorbeeld  de kwaliteit van open leermaterialen en businessmodellen. Daarnaast wil deze SIG succesverhalen en best practices delen met hogescholen en universiteiten. Relevante kwesties die bij open leermaterialen spelen, zoals auteursrecht, worden uitgewerkt in workshops in het najaar.

De SIG neemt ook de taak van trendwatcher voor Nederlandse instellingen op zich; ontwikkelingen en innovaties worden in kaart gebracht, zowel in Nederland als internationaal. Voorzitter Robert Schuwer is tevens werkzaam als universitair hoofddocent bij de Open Universiteit Nederland.

Digitaal Toetsen
De SIG Digitaal Toetsen is het samenwerkingsverband dat zich inspant voor het verhogen van de kwaliteit van digitaal toetsen binnen het hoger onderwijs. Dit verbeterde niveau hoopt het expertisenetwerk te bereiken door het uitwisselen van kennis en expertise, het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten, onderzoek doen en whitepapers schrijven. Eind april beslist de SIG over het definitieve jaarplan, maar vast staat dat binnenkort wordt gestart met een inventarisatie van de wijze waarop universiteiten en hogescholen hun studenten digitaal toetsen. Alexander Kremers, in het dagelijkse leven adviseur bij Saxion Hogescholen, hanteert de voorzittershamer.

Aanmelden voor de SIG Netwerkdag op 20 april kan via de inschrijfportal van SURFfoundation.

----------

Pers die interesse heeft om naar de SIG Netwerkdag te komen, kan zich aanmelden via een reply op deze mail.

Over SURFfoundation
SURFfoundation maakt grensverleggend onderwijs en onderzoek mogelijk. Wij initiëren, regisseren en stimuleren ICT-vernieuwingen, door kennisdeling en partnerschappen. SURFfoundation maakt deel uit van SURF, waarin universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen nationaal en internationaal samenwerken aan innovatieve ICT-voorzieningen.

Meer informatie
SURFfoundation
Maryse Laseroms
T 030 234 66 52
E laseroms(at)surf.nl

Whizpr
Tessa Weber / Mary-Ann van den Haak
T 0317 410 483
E surf(at)whizpr.nl