Winnie Silvertand

Winnie Silvertand

Account Director

Met twintig jaar ervaring in IT PR, waarvan ruim zeventien jaar in dienst bij Whizpr, heeft Winnie al veel gezien. Ze herinnert zich de tijd nog maar al te goed dat persberichten nog per post naar journalisten werden opgestuurd, maar omarmt volledig alle vernieuwingen die het PR-vak heeft ondergaan.

In de basis is er namelijk niets veranderd: het gaat om het ‘goede verhaal’ en hoe dit op de juiste manier bij de juiste doelgroep te brengen. Als Account Director is ze verantwoordelijk voor het overgrote deel van de B2B-accounts, waarbij haar opgedane markt- en IT-kennis goed van pas komt.

Haar roots liggen in Zuid-Limburg, maar inmiddels woont ze een kwart eeuw in Utrecht, waar ze voor haar studie Communicatiemanagement naar toe verhuisde. In haar vrije tijd is ze druk met haar zoon Jules en gaat haar tijd op aan koken, eten, wijn en hier en daar een festival!