Data sharing coalition kiest whizpr als bureau voor pr- en communicatie-activiteiten

Banner

De Data Sharing Coalition heeft voor Whizpr gekozen als PR- en marketingbureau. Whizpr zal de coalitie onder meer ondersteunen in de communicatiestrategie- en uitvoer, de ontwikkeling van een huisstijl en website en het breed vertellen van het maatschappelijke verhaal rondom veilig data delen onder alle relevante doelgroepen. Doel is het vergroten van vertrouwen in de toegevoegde waarde van (cross-sectoraal) datadelen en te laten zien aan de markt hoe het delen van data onder controle van de rechthebbende(n) gerealiseerd kan worden.

Data sharing coalition

De Data Sharing Coalition is een groeiend collectief van inmiddels ruim 20 marktpartijen uit verschillende sectoren. Samen werken zij toe naar een set van afspraken voor het cross-sectoraal delen van data waardoor nieuwe kansen worden gerealiseerd voor bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren. De Data Sharing Coalition is ontstaan als vervolg op een onderzoek¹ van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar belemmeringen voor het op schaal cross-sectoraal delen van data. Het initiatief van de coalitie sluit aan bij de ambities van de nieuwe Europese datastrategie².

Eefje van der Harst, Project Manager van de Data Sharing Coalition: “Het eerdere onderzoek van het Ministerie van EZK liet zien dat er nog veel behoefte is aan kennis en het versnellen van adoptie van al bestaande sectorspecifieke datadeelinitiatieven uit de logistiek, verzekeraars, onderzoek, zorg, hypotheekketen etc. Daarnaast bleek er ook op het gebied van interoperabiliteit tussen sectoren nog veel te verbeteren. In het collectief willen we op basis van een aantal use cases komen tot generieke standaarden en afspraken zodat partijen in staat worden gesteld om waarde uit hun bedrijfsdata te realiseren. We hebben voor Whizpr gekozen vanwege hun kennis, ruime PR-ervaring in innovatie en de daadkracht die ze lieten zien tijdens de kennismaking. We kijken erg uit naar de samenwerking.”

Annerieke Kamphuis, eigenaar van Whizpr: “De Data Sharing Coalition is om twee redenen een mooie naam om toe te voegen aan ons klantportfolio. Allereerst heeft het een sterke maatschappelijke relevantie en ten tweede een focus op technologie − beide vakgebieden zitten in Whizpr’s DNA. Veel bestaande datadeelinitiatieven focussen erg op hun eigen sector of domein, terwijl juist het sectoroverstijgend delen van data onder controle van de rechthebbende(n) veel voordelen kan opleveren en van belang is voor een aantal grote maatschappelijke opgaven zoals leefbaarheid, mobiliteit en de energietransitie. Wij dragen daarom graag bij aan het informeren, enthousiasmeren en uitdragen van het belang, de randvoorwaarden en de mogelijkheden van veilig data delen.”

 

Data-sharing coalition logo

 

¹ https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/30/generiek-afsprakenstelsel-voor-datadeelinitiatieven-als-basis-van-de-digitale-economie

 

² https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/14/mededeling-over-een-europese-datastrategie

Cases in the spotlight

Tado

Inspelen op actualiteit om relevantie te verhogen

Innr

Introductie bij een breed publiek en bouwen aan mediarelaties

Cross Cloud

Introductie Erik de Geus