Positionering in een uitdagend speelveld

Header_DSC

DSC
data sharing coalition

Over DSC

De Data Sharing Coalition is een open en groeiend internationaal initiatief waarin een grote verscheidenheid aan organisaties samenwerkt om de waarde van (cross-sectoraal) datadelen te ontgrendelen. Dit doen ze door nieuwe business modellen en toepassingen te ontwikkelen waarin datadelen centraal staat en te verkennen welke generieke afspraken nodig zijn op deze op schaal te realiseren.

Visual_banner

Uitdaging: complex onderwerp en uiteenlopende belangen

Het delen van data tussen verschillende sectoren is niet alleen complex om te realiseren, het is ook een gevoelig onderwerp. Onder welke voorwaarden mogen organisaties data delen? Heeft de eigenaar van deze data voldoende controle over zijn/haar data? Wat is het waardepotentieel van het delen van data? In haar communicatie moet de Data Sharing Coalition zowel het kennisniveau als de belangen van diverse stakeholders zorgvuldig afwegen. Denk aan de overheid, het bedrijfsleven en de consument.

Hulpvraag: hoe kunnen we ons verhaal onder de aandacht brengen bij diverse stakeholders?

De hulpvraag van de Data Sharing Coalition was tweeledig. Enerzijds moest het merk rondom de organisatie van de grond af aan worden opgebouwd (zowel visueel als in tekst), anderzijds zocht de Data Sharing Coalition naar manieren om het onderwerp (cross-sectoraal) datadelen op een positieve en informatieve manier onder de aandacht te brengen bij een brede doelgroep. Hiervoor is het van belang in klare taal uit te leggen wat er gebeurt en bovendien de juiste nuances aan te brengen om misverstanden te voorkomen. Hoe konden we er samen met de deelnemers van deze coalitie voor zorgen dat de meerwaarde van het (cross-sectoraal) datadelen onder een brede doelgroep bekend wordt? Met als belangrijk doel de naamsbekendheid van deze jonge coalitie (opgericht in januari 2020) als een autoriteit op dit gebied op te bouwen.

 

DSC

Onze aanpak: Het verhaal vertellen via diverse kanalen in diverse contentvormen

Moe website

In een aantal sessies hebben we de identiteit van de Data Sharing Coalition vastgesteld: zowel tekstueel - door het opstellen van merkwaarden en een duidelijke tone of voice - als visueel  - door het ontwerpen van een herkenbare en passende huisstijl. Die vertaalden we door naar een gloednieuwe tweetalige website waarop het verhaal en de context van de Data Sharing Coalition, o.a. door middel van interviews met deelnemers, wordt uitgelegd. Een website die nog wekelijks groeit in content én bezoekers. Mede dankzij de sociale kanalen die we vanaf nul hebben opgebouwd. Natuurlijk introduceerden we relevante personen binnen de coalitie aan onze relaties bij media. Dit resulteerde in zowel free als paid publicity bij diverse (sectorspecifieke) media. Niet alleen in de vorm van tekst, maar ook middels podcasts en subtiele visualisaties.

Resultaten: het merk en bijbehorende kanalen van de grond af aan opgebouwd

0
community op LinkedIn
0
Maandelijkse webbezoeken
0
Externe publicaties in relevante media
0
Pagina’s per websessie

De hulpvraag van de Data Sharing Coalition past bij uitstek bij Whizpr. Samen gaven we maatschappelijke relevantie aan technologisch complexe materie. We zijn er goed in geslaagd zijn om een relevant verhaal te vormen en dit te vertellen door middel van verschillende soorten content (artikelen, tekeningen, podcasts en video). Op zowel de eigen als externe kanalen. Op deze manier kwam een brede doelgroep op verschillende manieren met de Data Sharing Coalition in aanraking!

- Nini Joostens

Mede dankzij de inzet van Whizpr heeft de Data Sharing Coalition afgelopen jaren een sterke identiteit opgebouwd in het domein van data delen. Whizpr zorgt voor continue zichtbaarheid van onze resultaten naar de markt, levert sterke inhoudelijke bijdragen van goede kwaliteit en zorgt voor constante groei van het bereik van de Data Sharing Coalition op mediakanalen. Dit is geen eenvoudige opdracht voor Whizpr, gegeven dat data delen een paradigmaverschuiving vereist van bedrijven om het waardepotentieel te kunnen begrijpen en te bennutten.

- Pepijn Groen

Meer cases

Tado

Inspelen op actualiteit om relevantie te verhogen

Innr

Introductie bij een breed publiek en bouwen aan mediarelaties

VMware

Cross Cloud

VMware

Introductie Erik de Geus

oor voor verhalen
oog voor digitale strategie

Net als jij, heeft jouw doelgroep een verhaal. Wij geloven in de waarde van jouw rol in dit verhaal. Door jouw content aan te laten sluiten op hun belevingswereld en een antwoord te bieden op hun uitdagingen en problemen, trek je ze dichter naar je toe. Geloof jij in de waarde van verhalen? Wij ook! Neem contact op en vertel ons wie je bent en wat je zoekt. Wij zijn een en al oor.