Goede expertquotes schrijven

Content Marketeer
ANP

Op de dag voor Koningsdag was Whizpr op bezoek bij het ANP in Den Haag voor een uitstekende cursus over het schrijven van expertquotes. Expertquotes - onderdeel van ANP Expert Support - zijn nieuwswaardige, bondige en begrijpelijke teksten met daarin de mening van een expert over een actueel onderwerp. Daar helpen we al enkele experts van onze klanten mee. Als bureau worden we door het ANP verder getraind in het zo aantrekkelijk mogelijk maken van deze quotes. Waarom is dat handig? 

Stel: een copywriter levert een tekst op. Voor de copywriter en degene die de input heeft gegeven, is alles duidelijk, ook na het tegenlezen en redigeren. Jij, als opdrachtgever, bent blij met het uiteindelijke magnum opus vol met vakterminologie als ‘managed services’, ‘deal protection’, ‘incentives’, ‘cloud-native’ en ‘on-premises’. En daar is niks mis mee, toch? 

Dat hangt écht van je doelgroep af. Wanneer je een zo breed mogelijk publiek wil bereiken met je schrijfsels, dan moet je dit soort termen vermijden. Zo ook in ANP-quotes. Niet iedereen heeft verstand van tech, IT of voor welke andere sector dan ook geschreven wordt. En dat hoeft ook helemaal niet. Als experts in hun quotes concreet en helder taalgebruik gebruiken en bloemrijk vakjargon vermijden, dan zijn die te begrijpen voor elke generalist en dus voor algemene nieuwsmedia.

75% van deze ANP expertquotes wordt opgepakt door media. Heb jij de deskundigheid in huis, wil je een groter publiek bereiken met je mening en kennis en wil je gebruikmaken van ANP Expert Support? Neem dan contact op met je contactpersoon bij ons, of stuur een email naar info@whizpr.nl. We helpen je graag! 
 

Cases in the spotlight

Tado

Inspelen op actualiteit om relevantie te verhogen

Innr

Introductie bij een breed publiek en bouwen aan mediarelaties

VMware

Cross Cloud

VMware

Introductie Erik de Geus